Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze GLKS „Granica” Lubycza Królewska

555

Zarząd Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „GRANICA” Lubycza Królewska serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia oraz Sympatyków Klubu Sportowego na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 16 września (Piątek) 2022 r. o godzinie 19:00 (pierwszy termin) lub 19:30 (drugi termin), w pawilonie sportowym przy Centrum Sportu i Rekreacji w Lubyczy Królewskiej ul. Parkowa 4

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Powitanie
 3. Wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania, komisji Uchwał i Wniosków oraz komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku zebrania
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania sprawozdawczo-wyborczego
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 7. Dyskusja
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Wybory nowego Zarządu Klubu
 10. Wybory Komisji Rewizyjnej
 11. Ukonstytuowanie się Zarządu Klubu
 12. Zakończenie zebrania, podziękowanie.